Om Amneholmen

Vart finns vi? Klicka här. 

Amneholmen är en liten ö som ligger i naturresarvatet  Segersta skärgård Latt: N 59 Long E: 13 Här finns en stor fast brygga ,och en 35m lång flytbrygga. Gott om bojar, som gör att det finns plats för både stor o liten. Bryggorna skyddas naturligt från alla vindar utom nord och nordväst. Klubbstugan har öppenspis o plats för ca 15-20 sittande. Fina sommar kvällar spenderas  vid våran ute eldstad,  med gott om sitt platser. Här kan man avnjuta hur solen går ner över Vänern. För de minsta  har vi en liten långgrund sandstrand. På land finns det 2 st utedass med miljövänligt kompost system. Hela Segersta Skärgård bjuder på ett fantastiskt djur o fågelliv, ta er tid o gå längs stigarna på ön och njut av naturen. Runt ön finns det gott om grynnor med fint fiske både från land och båt. ÅBS tillsamman med Länstyrelsen välkomnar alla sjöfarare och ansvarar för att allt fungerar på Holmen. Vi ser till att det finns ved, ljus toapapper, sköter städning och underhåll.

 

Info från Lässtyrelsen i Värmland:

Naturreservatet Segerstads skärgård bildades 1979 med syftet att skydda naturen i området samt för att ge förutsättningar för allmänhetes friluftsliv. Reservatet består av mer än trettio öar samt flera hundra små holmar, kobbar och skär. De största öarna som berörs är Åsundaön, Bärön, Gåsen och Onsön. Dessutom ingår fastlandsområden vid Arnäs udde och Lindränkan i naturreservatet.

Det varierade skärgårdsområdet ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Öarna har en karaktäristisk vegetation med tallskog på magra hällmarker. Mattor av mjölon breder ut sig där det är sand och på stenstränderna kan du hitta örter som fackelblomster och lysande gul videört. I skrevor och skyddade lägen finns rikare vegetation med buskar som olvon och björnbär.

Fågellivet omfattar många av de arter som är karaktäristiska för innanhavet Vänern, som fiskmås, gråtrut, skrattmås, fisktärna, silvertärna och havstrut. Inom naturreservatet finns flera kobbar och skär som hyser kolonier av häckande måsfåglar under sommaren. Bland övriga sjöfåglar förekommer främst storskarv, grågås, kanadagås, gräsand, småskrake och storlom. Med lite tur kan man få se någon rovfågel, i första hand fiskgjuse, havsörn eller lärkfalk.

 

Inom naturreservatet är det bl.a. förbjudet att:

  • Bryta kvistar eller skada levande eller döda träd och buskar
  • Ta med hund som inte är kopplad
  • Göra upp eld annat än på anvisade platser
  • Tälta eller förtöja båt eller husbåt i mer än två dygn i sträck på samma plats

 

Observera även att flera av de mindre öarna och skären i området är belagda med tillträdesförbud under perioden 1 april till 31 juli. Syftet med dessa områden är att skydda viktiga häckningsplatser för kolonihäckande fåglar samt för fiskgjuse. Respektera dessa områden som är markerade med gul-röda skyltar och som även gäller ut till 100 meter från stranden. Även på andra platser är det viktigt att ge akt på oroliga fågelföräldrar så att man inte fördärvar häckningen för de fågelarter som ska ha en fristad i naturreservatet.