Klubbhelg

Info om arbetshelger återfinns här när det är aktuellt. 

Vi skall genomföra en städ/klubbhelg under maj/juni 2023 men tid bestäms så att vädret är bra för en sammankomst.

 

Med Vänlig Hälsning

Leif Thorin/Klubbordf.