Amneholmen innan eldningsplats fanns

Amneholmen innan eldningsplats fanns